Oferta

LOGO  

 

   Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim

   ul. Wojska Polskiego 20    

   telefon: 52 3882147  

tel. kom. 661873186

    www.poradnia-sepolno.pl; e-mail: ppp_sepolno@vp.pl

 

---

OFERTA  PROGRAMOWA  PORADNI

 

       Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych propozycji

                                              ZESPÓŁ  PRACOWNIKÓW  PORADNI 

 

 

Formy wsparcia na terenie poradni

Oferta dla żłobka i przedszkoli

Oferta dla szkoły podstawowej kl. I-VI

Oferta dla klas VII i VIII, szkół ponadpodstawowych i branżowych

 

W NASZEJ OFERCIE MIĘDZY INNYMI:

 

TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – nowość!

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 oferta poradni poszerza się między innymi o diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i trwają od 30 – 45 minut, w zależności od możliwości dziecka.

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotykrównowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzroksłuchmowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

……………………………………………………………….

 

Warsztaty podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne

dla dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Dają one możliwość lepszego rozpoznawania, nazywania  i wyrażania własnych emocji, pozwalają wyznaczać i osiągać pozytywne cele w kontaktach społecznych, uczą okazywania troski i zainteresowania potrzebami innych. 

W trakcie zajęć dzieci i młodzież uczą się współpracy, przestrzegania reguł i rozwiązywania konfliktów. Spotkania grupowe dają szansę na rozwijanie umiejętności przełamywania lęku w kontaktach z innymi ludźmi, na odkrywanie własnych mocnych stron i obszarów trudności. 

 

 

…..……………………………………………………………….

Szkolenia Rad Pedagogicznych na temat:

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie szkoły w ujęciu nowych przepisów prawa oświatowego

………………………………………………………………..

 

Proponujemy również udział specjalistów w przygotowywaniu

Wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ  

Z PEŁNĄ OFERTĄ PRACY PORADNI 

 


 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 661873186
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Czwartek
od 7:30 do 16:00
Piątek od 7:30 do 15:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki