Ankieta dla rodziców

1. Jakiej pomocy, wsparcia oczekuje Pani/Pan od Poradni? (istnieje możliwość wybrania kilku form):
Diagnozy rozwoju dziecka
Wydania dokumentu opinii, orzeczenia
Wydania dokumentu dla potrzeb innych instytucji (np. szkoła , lekarz, MOPS)
Spotkania wspierającego dla rodziny
Terapii indywidualnej
Przyjścia do domu
Spotkania wspierającego dla rodziców
Psychoedukacji na temat jak postępować z dzieckiem
Psychoedukacji na temat choroby przewlekłej, niepełnosprawności
Uczestnictwa w grupie wsparcia
Pracy na terenie przedszkola, szkoły, placówki
Uczestnictwa w szkoleniu
Poradnictwa w zakresie wyboru zawodu inne:

2. Proszę określić w jakim stopniu Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z usług Poradni P- P ? (proszę wybrać i uzasadnić odpowiedź):
Bardzo zadowolony
Zadowolony
Trudno powiedzieć
Niezadowolony
Bardzo niezadowolony
Ponieważ:

3. Co Pani/Pana zdaniem powinno się znaleźć w ofercie Poradni P- P, aby w pełni zaspakajała Pani/Pana oczekiwania?:

4. Proszę ocenić czy informacje przekazane w czasie spotkania ze specjalistą zostały przekazane w sposób jasny i wyczerpujący?:
Zdecydowanie tak
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
Zdecydowanie nie

5. Metryczka - Uczeń - proszę wybrać z listy:

6 . Metryczka - Rodzic- proszę wybrać z listy:

7 . Metryczka - Płeć- proszę wybrać:

8 . Metryczka - Wiek - proszę wpisać :

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Godziny otwarcia
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek: 7:30 - 16:00
Środa: 7:30 - 18:00 Czwartek: 7:30 - 16:00 Piątek: 7:30 - 15:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka