Ankieta dla rodziców

  1. Jakiej pomocy, wsparcia oczekuje Pani/Pan od Poradni? (istnieje możliwość wybrania kilku form):

  Diagnozy rozwoju dziecka
  Wydania dokumentu opinii, orzeczenia
  Wydania dokumentu dla potrzeb innych instytucji (np. szkoła , lekarz, MOPS)
  Spotkania wspierającego dla rodziny
  Terapii indywidualnej
  Przyjścia do domu
  Spotkania wspierającego dla rodziców
  Psychoedukacji na temat jak postępować z dzieckiem
  Psychoedukacji na temat choroby przewlekłej, niepełnosprawności
  Uczestnictwa w grupie wsparcia
  Pracy na terenie przedszkola, szkoły, placówki
  Uczestnictwa w szkoleniu
  Poradnictwa w zakresie wyboru zawodu inne:

  2. Proszę określić w jakim stopniu Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z usług Poradni P- P ? (proszę wybrać i uzasadnić odpowiedź):
  Bardzo zadowolony
  Zadowolony
  Trudno powiedzieć
  Niezadowolony
  Bardzo niezadowolony
  Ponieważ:

  3. Co Pani/Pana zdaniem powinno się znaleźć w ofercie Poradni P- P, aby w pełni zaspakajała Pani/Pana oczekiwania?:

  4. Proszę ocenić czy informacje przekazane w czasie spotkania ze specjalistą zostały przekazane w sposób jasny i wyczerpujący?:
  Zdecydowanie tak
  Tak
  Trudno powiedzieć
  Nie
  Zdecydowanie nie

  5. Metryczka - Uczeń - proszę wybrać z listy:

  6 . Metryczka - Rodzic- proszę wybrać z listy:

  7 . Metryczka - Płeć- proszę wybrać:

  8 . Metryczka - Wiek - proszę wpisać :

  [recaptcha]

  Adres
  89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
  tel. kom. 573126956
  Sekretariat Czynny
  Poniedziałek: 7:00 - 16:00
  Wtorek: 7:00 - 15:00
  Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
  Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
  Poniedziałek: 8:00 - 18:00
  Wtorek: 8:00 - 16:00
  Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
  E-mail

  sekretariat@poradnia-sepolno.pl

  Linki

  adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka