Druki

1. Zgłoszenie

2. Opinia o uczniu wydana przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego

3. Kwestionariusz dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

4. Opinia nauczyciela polonisty dot. ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

6. Przekazanie Karty Indywidualnej  Dziecka do innej Poradni

7Przekazanie Karty Indywidualnej do naszej Poradni

 

 

Wzory zaświadczeń lekarskich

​1. Zaświadczenie – audiolog

2. Zaświadczenie – lekarz medycyny pracy

3. Zaświadczenie – neurolog

4. Zaświadczenie – okulista

5. Zaświadczenie – ortopeda

6. Zaświadczenie – psychiatra

7. Zaświadczenie dot. wniosku o wydanie opinii w sprawie: zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

8. Zaświadczenie dot. wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania

9. Diagnoza lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumjentacji specjalistycznej

 

 Do wniosku o wydanie opinii w sprawie:

 Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

OPINIA O UCZNIU-zindywidualizowana ścieżka kształcenia (wzór do pobrania)

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Godziny otwarcia
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek: 7:30 - 16:00
Środa: 7:30 - 18:00 Czwartek: 7:30 - 16:00 Piątek: 7:30 - 15:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka