Druki

1. Zgłoszenie

2. Opinia o uczniu wydana przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego

3. Kwestionariusz dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

4. Wniosek o przeprowadzenie badań przesiewowych i wydanie opinii

5. Opinia nauczyciela polonisty dot. ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

6.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

7.  Wniosek o wydanie orzeczenia i opinii o WWRD

 

Wzory zaświadczeń lekarskich

​1. Zaświadczenie – audiolog

2. Zaświadczenie – lekarz medycyny pracy

3. Zaświadczenie – neurolog

4. Zaświadczenie – okulista

5. Zaświadczenie – ortopeda

6. Zaświadczenie – psychiatra

7. Zaświadczenie dot. wniosku o wydanie opinii w sprawie: zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

8. Zaświadczenie dot. wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania

 

 Do wniosku o wydanie opinii w sprawie:

 Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

OPINIA O UCZNIU-zindywidualizowana ścieżka kształcenia (wzór do pobrania)

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 661873186
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Czwartek
od 7:30 do 16:00
Piątek od 7:30 do 15:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka