OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych, zwane RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 

W świetle powyższego informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie e-mail: ppp_sepolno@vp.pl.

Inspektor danych osobowych:

Sylwia Furs-Thomas, kontakt e-mail: furs.sylwia@wp.pl

2. Dane osobowe Pani/Pana są zbierane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

3. Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych przez Administratora oraz w celach statystycznych.

4. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim dba o aktualność i poprawność danych osobowych Pani/Pana i niezwłocznie reaguje na każdy wniosek sprostowania czy aktualizację danych.

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim realizuje prawo Pani/Pana do:

– dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania,

– usunięcia Pana/Pani danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania,

– do przenoszenia Pani/ Pana danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim ogranicza okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami prawa jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Informujemy również, że:

Na podstawie art.23 ust.1, art. 24 ust.1 art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z poźn. zmianami) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie  informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, klientów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim na okres wynikający z przepisów.

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbiorów, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowani określają inne przepisy.

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail

sekretariat@poradnia-sepolno.pl

Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka