Formy wsparcia na terenie poradni

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

 – głównie w obszarze rozwoju psychoruchowego i poznawczego, rozwoju emocjonalnego i społecznego, kompetencji sprawności  językowych, i inne.

 

 2. Terapia dzieci i młodzieży

terapia psychologiczna – zaburzenia i odchylenia osobowości oraz sfery emocjonalno-społecznej, m.in. zaburzenia lękowe, fobie, depresje, wycofanie społeczne, zaburzenia odżywiania, wczesne wspomaganie rozwoju, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, stres przedegzaminacyjny i inne;

terapia pedagogiczna – m.in. dla dzieci z problemami w nauce, dla uczniów z dysleksją, dyskalkulią, dla dzieci odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego i inne;

terapia logopedyczna – m.in. zaburzenia narządów artykulacyjnych, problemy w komunikacji ze względu na opóźniony rozwój  mowy i inne.    

–   zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – dla dzieci od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole

–   terapia zaburzeń integracji sensorycznej  dla dzieci doświadczających trudności w obszarze codziennego funkcjonowania, takich jak:   

 • zbytnia ruchliwość, nadaktywność;
 • zbytnia powolność, nieśmiałość, wyciszenie;
 • nadwrażliwość na ruch – unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, choroba lokomocyjna;
 • niska sprawność ruchowa, trudności w bieganiu, skakaniu, jeździe na rowerze, słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi;
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek);
 • przewracanie się częściej niż inne dzieci, częste upuszczanie, psucie zabawek;
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby), trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami);
 • opóźnienie rozwoju mowy, wada wymowy;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • brak apetytu, jedzenie w sposób nieuważny, brudząc ubranie;
 • negatywna reakcja na pewne bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe – dziecko nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unika określonych materiałów, nie lubi chodzić boso;
 • częste reakcje złością, agresją;
 • doświadczanie trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią);
 • niechęć do nauki (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę).

 

Może być stosowana także w przypadku dzieci z autyzmem, ADHD, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera i różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 

 

  3. Grupy wsparcia dla dyrektorów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, wychowawców – w zależności od zgłoszonych potrzeb.

 

  4. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców

 – „Szkoła skutecznego rodzica” – cykl 10 spotkań warsztatowych dla rodziców i wychowawców wspierający w doskonaleniu kompetencji  wychowawczych (po zgłoszeniu się min. 8 osób w grupie)

 – Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka