Oferta dla klas VII i VIII, szkół ponadpodstawowych i branżowych

 

Propozycje dla uczniów

 

1.Terapia logopedyczna niepłynności mowy

2.Warsztaty dykcyjno–emisyjne skoncentrowane na  kształtowaniu  nawyku wyrazistego mówienia

3. Doradztwo zawodowe:

– indywidualna diagnoza – pomoc w określaniu kierunku kształcenia, predyspozycji zawodowych, indywidualne planowanie kariery zawodowej

– grupowe zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu

– zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową

4. Afirmacja życia jako sposób przeciwdziałania depresji – cykl zajęć kształtujących umiejętności  radzenia sobie ze stresem, edukacja w zakresie wiedzy o depresji młodzieńczej, rozwijanie postawy afirmującej życie poprzez wartości

5.  Sztuka tolerancji jako sposób na dobre życie z „innymi” ludźmi – warsztat przeznaczony dla klas VII, VIII i ponadpodstawowych, w których pojawił się problem nietolerancji

6.  Konsultacje psychoterapeutyczne dotyczące:

– trudności w relacjach z rówieśnikami, nawiązywaniem i budowaniem pozytywnych kontaktów

– problemów w relacjach z rodzicami

– ukierunkowania na lepsze radzenie sobie ze stresem, poznanie i rozumienie siebie i swoich problemów

– niskiej samooceny, nieśmiałości, stanów lękowych, depresyjnych

– zdarzeń traumatycznych (przemoc, nadużycia, strata, żałoba)

7.  Zajęcia grupowe psychoterapeutyczne:

– warsztaty umiejętności emocjonalno-społecznych (13-15lat)

– Trening Pewności Siebie dla nastolatków (13-15 lat)

 

Propozycje dla rodziców

 

1. Indywidualne konsultacje dla rodziców – pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i  trudności w nauce

 

Propozycje dla nauczycieli

 

1. Udział w Radach Pedagogicznych w zależności od zgłoszonej problematyki

2. Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i doradczym

 

Punkty konsultacyjne dla opiekunów, nauczycieli i rodziców celem wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów

 

 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka