Oferta dla szkoły podstawowej

Badania całościowe

– logopedyczne: – badanie rozwoju mowy dzieci klas I

– psychologiczne: – ocena rozwoju proc. poznawczych uczestniczących w uczeniu się kl. I

– pedagogiczne: – ocena umiejętności czytania i pisania po pierwszym roku nauki w szkole

      – ocena poziomu świadomości ortograficznej uczniów po I etapie  edukacyjnym (ryzyko dysleksji)

              – ryzyko dyskalkulii dzieci 6-9 letnich (test komputerowy)

 

Propozycje dla dzieci

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne dla ucz. klas III pt. „Język polski w czterech porach roku”.

2. System wartości w życiu młodego człowieka.

3. Skuteczne techniki uczenia się – koncentracji i motywacja.

4. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych – stres i trudne uczucia w mediacji i negocjacji.

5. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla ucz. klas IV-VIII –  zagrożenia zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer).

6. Grupa psychoedukacyjna dla dziewcząt i chłopców w okresie dorastania – „seksualność człowieka”.

7. Poczucie własnej wartości – portret własny  w oczach innych.

8. Wpływ mediów na postrzeganie i kształtowanie obrazu siebie.

9. Cyberprzemoc i wirtualne uzależnienie.

10. „Od łobuza do artysty” – klasa III, IV – zajęcia grupowe z elementami muzykoterapii i arteterapii  (dla uczniów z zaburzeniami funkcjonowania społecznego).

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

 

Spotkania z rodzicami

1. Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych i  trudności wychowawczych.

2. Nieprawidłowości w rozwoju mowy a kariera szkolna dziecka.

3. Rola książki w życiu dziecka.

4.  Sukcesy i porażki – zdrowa rywalizacja wśród dzieci.

5. Wzbudzanie motywacji dzieci do systematycznej nauki własnej.

6. Prawa dziecka i rola granic w wychowaniu (nagroda i kara).

7. Jak dostrzegać potrzeby dziecka i odpowiadać na nie w różnych etapach rozwoju?

8. Co powinien wiedzieć rodzic o czytaniu i pisaniu?

9. „Szkoła dla rodziców” – rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci  rozwijających się prawidłowo oraz tych z zaburzeniami  i deficytami rozwojowymi.

10. Zagrożenia wieku adolescencji.

11. Jak wychowywać dziecko w zmieniającym się świecie – rozwój technologii, cyberprzemoc, migracja zarobkowa.

12. Szczęśliwy rodzic + szczęśliwy dom = szczęśliwe dziecko – jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego.

13.Program psychoedukacyjnej pomocy rodzicom w zaktualizowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami młodzieży (dopalacze).

14. „Dzieci w sieci” – zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu przez dzieci.

 

Propozycje dla nauczycieli

1. „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności” – program rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych rad pedagogicznych.

2. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Szkolna interwencja profilaktyczna – sposoby redukowania zachowań prowokacyjnych i nieakceptowanych społecznie w warunkach systemu szkolnego.

4. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i rodzicami o zagrożeniach współczesnej cywilizacji multimedialnej i środkach psychotropowych.

5. Rola systemu wartości  w  pracy nauczyciela.

6. Umiejętność skutecznego dialogu jako narzędzie do budowania relacji  i pokonywania konfliktów w zespole klasowym.

7. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego na terenie szkoły.

8. Praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie szkoły.

9. Rozwój kompetencji matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I i II (wg potrzeb).

12. Wspieranie profilaktyczno-edukacyjnej pracy szkoły w zakresie:

         – zagrożenia  uzależnieniami – metoda szkolnej interwencji profilaktycznej

         – wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z rodziny mobilnej  zawodowo.

 

Punkty konsultacyjne dla nauczycieli  i rodziców celem wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów

 

 

 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka