Oferta dla żłobka i przedszkoli

 

Badania całościowe

– logopedyczne dzieci przedszkolnych – ocena rozwoju mowy

– psychologiczne – ocena rozwoju procesów poznawczych uczestniczących w uczeniu się

– pedagogiczne – ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich

 

Propozycje dla dzieci

– Cykl zajęć dla przedszkolaków „Zabawy rytmiczne” z elementami rytmiki i „Metody Dobrego Startu”

– Adaptacja i integracja  dziecka w nowym środowisku

– Zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka z elementami metody W. Scherborne, 

   M. Bogdanowicz oraz elementami logorytmiki

– Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki " Zwinne rączki"

– Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci 5-6 letnich

 

 

Spotkania z rodzicami

1. Gotowość szkolna i przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

2. Wspomaganie rozwoju mowy – warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci od urodzenia do 4 roku życia.

3. Co robić, by dzieci mówiły prawidłowo?

– działania profilaktyczne wspierające mowę małego dziecka

– wczesne wykrywanie ryzyka zaburzeń mowy

– kształtowanie prawidłowych postaw rodziców w procesie rozwijania mowy dziecka

4. Przygotowanie narządów artykulacyjnych do podjęcia funkcji mowy:

 –  instruktaż masażu logopedycznego

 – rola prawidłowego gryzienia, żucia i połykania w usprawnianiu motoryki narządów mowy

 5. Nieprawidłowości w rozwoju mowy a kariera szkolna dziecka.

 6. Jak spędzać czas z dzieckiem (2-6 letnim), by stymulować rozwój procesów  poznawczych.

 7. Rola książki w życiu dziecka – jak czytanie bajek wpływa na rozwój.

 8. Akceptacja, samodzielność, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

 9. Grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju – warsztaty „Wyjątkowe rodzicielstwo”.

 10. „Szkoła dla rodziców” – rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci rozwijających się prawidłowo oraz tych z deficytami rozwojowymi.

 11. Prawa dziecka i rola granic w wychowaniu (nagroda i kara).

 12. Jak dostrzegać potrzeby dziecka i odpowiadać na nie w różnych etapach rozwoju?

 13. Szczęśliwy rodzic, szczęśliwy dom, szczęśliwe dziecko – jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego.

14. "Dzieci w sieci" – zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu przez dzieci.

 Propozycje dla nauczycieli

  1. Praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie żłobka, przedszkola.

  2. Rozwój kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych.

  3. Stymulacja i rozwój mowy i funkcji słuchowych u dzieci przedszkolnych oraz ich wpływ na karierę szkolną.

 

Punkty konsultacyjne dla opiekunów, nauczycieli i rodziców celem wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka